Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym www.dar-lux.com.pl

DAR-LUX przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, operator serwera przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
  • w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik z innej strony, a użytkownik nie zablokował przekazywania tej informacji, adres URL tej strony (referrer link),
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www.dar-lux.com.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www.dar-lux.com.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na www.dar-lux.com.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na www.dar-lux.com.pl nie przechowują żadnych danych osobowych.

W serwisie www.dar-lux.com.pl może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie, służący do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami (w tym, przy wyświetlaniu informacji o użyciu plików Cookies). Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu www.dar-lux.com.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do powyższego zapisu wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

Related Articles